PROTOCOL VOOR DE 1 ½ METER AFSTAND IN DE RUIF M.I.V. 1 OKTOBER 2020

20 september 2020
 • Verspreid je aankomst en vertrek zoveel mogelijk. Kom dus alléén en niet tegelijk binnen en vertrek ook apart van elkaar.
 • Mijd overdag in de gangen zoveel mogelijk het personeel en de kinderen van de kinderopvang. Wacht liever even als er veel kinderen bezig zijn.
 • Neem de trap in het trappenhuis en vermijd de wenteltrap in de ateliers als je van de ene naar de andere verdieping wilt.
 • Het kan nuttig zijn om je groepsgenoten te melden dat je komt, bijvoorbeeld via sociale media.
 • Verspreid de jassen zoveel mogelijk en hang ze niet bij elkaar. Gebruik hiervoor beide verdiepingen optimaal.
 • Verspreid je zo veel mogelijk over de beschikbare ruimten.
 • Begane grond: gebruik beide atelierruimten optimaal. De werkplekken zijn gemarkeerd. In elk lokaal kunnen vijf mensen werken, samen 10 personen op de begane grond. Eventueel kan een 11e persoon in de gang werken.
 • In ieder atelier is een meetstok van 1 ½ meter aanwezig als hulpje.
 • Schilderatelier 1e verdieping: geef de werktafels svp een vaste plek, afhankelijk van de groepsgrootte. Laat deze zoveel mogelijk staan.
 • Ezels na het schoonmaken svp wel opruimen en niet laten staan.
 • Neem een vaste werkplek, en houdt die het hele dagdeel. Blijf op je plekje!
 • Houd afstand bij het opbergen van je werkstukken in de kasten. Gebruik die alleen wanneer dat echt niet anders kan (b.v. bij de keramisten). Neem liever alles mee naar huis.
 • Blijf tijdens de koffiepauze op je eigen werkplek.
 • Voor het modeltekenen maakten Anton de Joode en Marlies Op den Camp een aanvullend protocol. Zie hierna.
 • Vermijd zo veel mogelijk de voorzieningen van de kinderopvang. Gebruik alleen de wastafels in onze ateliers en niet die van de kinderopvang. Op de 1e verdieping is in de gang een apart toilet voor algemeen gebruik. Maak deze naderhand svp altijd schoon.
 • Eventuele gasten alleen op afspraak. Naam, adres en telefoonnummer zijn bekend bij degene die heeft uitgenodigd. Gasten komen alleen wanneer ons protocol door hen wordt nageleefd.