Hoeveel mentor-dagdelen per groep?

Er is een relatie tussen het aantal ingeschreven Ruifleden per werkvorm en de mentordagdelen per groep. Als stelregel hanteren we het aantal leden in de groep plus 5. Bijvoorbeeld 9 leden + 5 = 14 mentordagdelen.

Hierbij geldt een maximum van 16 dagdelen van 2 1/2 uur per jaar met een ondergrens van 12 dagdelen bij 7 deelnemers. Het meetpunt is 15 september.

De ateliers zijn het hele jaar door beschikbaar tijdens de uren van de gekozen werkvorm;
Ook wanneer er geen mentor bij is.

Dit laat zich als volgt uitsplitsen:

Schema groepsgrootte en dagdelen mentoren Opmerking
Bij 11 leden of meer 16 dagdelen Maximum 15 leden (keramiek), of 12 leden (schilderen, beeldhouwen)
Bij 10 leden 15 dagdelen Data in overleg tussen groep en mentor. Atelier tussentijds beschikbaar.
Bij 9 leden 14 dagdelen
Bij 8 leden 13 dagdelen
Bij 7 leden  12 dagdelen
Bij minder dan 7 leden Geen begeleiding Atelier beschikbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de goede orde: de ateliers zijn het hele jaar door beschikbaar tijdens de uren van de gekozen werkvorm; ook wanneer er geen mentor bij is.