Aanvullend protocol modeltekenen, seizoen 2020-2021

20 september 2020

door Marlies Op den Camp en Anton de Joode 

We richten het lokaal in naar de door ons gemaakte indeling (op GGD-verzoek).

Ieder draagt een mondkapje bij 10 of meer deelnemers (zie ook de opmerking)[1]; tot en met 9 deelnemers achten wij het verantwoord zonder mondkapje bij elkaar te zijn; er is dan voldoende ruimte voor ieder. Mochten één of meer deelnemers wegblijven als er geen mondkapjes worden gedragen, dan stellen wij voor dat iedereen een kapje draagt, ongeacht het aantal deelnemers.

Bij 8 deelnemers of minder stellen wij voor de sessies (voorlopig) uit te stellen; het wordt dan ook te prijzig voor de anderen.

Voorafgaand aan het modeltekenen zal het lokaal minimaal 1 kwartier via ramen en deuren geventileerd worden. Ook tijdens het tekenen zal er, voor zo lang mogelijk (!), via één of meer ramen geventileerd worden.

Naast de nationaal gestelde regels (bij klachten blijf thuis, houd 1½ m. afstand, was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog) stellen wij voor onze situatie nog de volgende afspraken voor:

We verwachten het met onze indeling te redden: 5 mensen met ezel en kruk en  6 personen, ieder achter 1 tafel.

Het te veel aan tafels gaat de gang op (dit is de oorspronkelijke opstelling, in mei door ons uitgewerkt) zonder mondkapjes, voor max. 11 deelnemers. We hanteren dus deze indeling, zo nodig of indien gewenst, met mondkapjes). 

Verder stellen we het volgende voor:

Ieder neemt mee:

  • -eigen handdoek;
  • -eigen drank + kop/beker, ook voor drinken van water.

Tijdens de pauze blijft ieder op zijn/haar plaats, (noodzakelijke uitzonderingen daargelaten).

Het indelen en opzetten van de ruimte gebeurt tussen 9 uur en half 10, steeds door 2 andere mensen; de afspraak daarover vindt ter plekke plaats. Voor de eerste indeling zorgen Marlies en Anton. Voor het opruimen dezelfde mensen. Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.

Afspraken over het sleutelbeheer volgen nog.

Ieder wordt (even) vóór half 10 in het lokaal verwacht, zodat we weten wie er is en we op tijd kunnen beginnen. Dit zorgt bovendien voor de gewenste rust in het lokaal.

[1] Deskundigen zeggen dit: Voordeel is dat niet-medische maskers de verspreiding van het virus mogelijk enigszins beperken, als besmette mensen die (nog) geen symptomen hebben ze in openbare ruimten dragen waar afstand houden lastig is.