Workshop Ruimte in het landschap

door Annehilde Bruining

Bedoeling van deze workshop is het maken van een landschapsschilderij, in acryl, op papier. Een schilderij van ruimte. U krijgt te maken met perspectief en een keuze uit verschillende landschappen (ook een zeegezicht is een landschap!). U krijgt te maken met compositie en de typische eigenschappen van acrylverf. Een boeiende ontdekking.

Kosten € 30,- per persoon
Zaterdag 25 april, 10.00 – 14.00 uur
minimaal 8 personen

Inschrijven bij John Willems tel. 06 201 866 87 of
Willy de Jong tel. 06 133 69 869 of
per e-mail naar workshops@expressiegroepderuif.nl
Bankrek. NL75 RABO 0114 180 121
t.n.v. Expressiegroep de Ruif
Inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld!