Workshop Papier maché

door Ine van der Weijden

Velerlei soorten papier worden in lagen op een ondergrond geplakt, waarna verschillende bewerkingen mogelijk zijn. Het resultaat kan ruimtelijk zijn, of in de vorm van een schilderij, maar steeds opgebouwd uit diverse lagen..

Kosten € 25,- per persoon
Donderdag 9 april, 13.30 – 16.00 uur
minimaal 5 personen, maximaal 10 personen

Inschrijven bij John Willems tel. 06 201 866 87 of
Willy de Jong tel. 06 133 69 869 of
per e-mail naar workshops@expressiegroepderuif.nl
Bankrek. NL75 RABO 0114 180 121
t.n.v. Expressiegroep de Ruif
Inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld!