Workshop Modeltekenen

door Marlies Op den Camp en Anton de Joode

U wordt begeleid bij het tekenen naar (professioneel) gekleed (aanwezig) model (vr.). Voor alles wat u daarbij nodig hebt wordt gezorgd

Kosten € 20,- per persoon
Zaterdag 4 april, 9.30 – 12.00 uur
minimaal 8 personen, maximaal 10 personen

Inschrijven bij John Willems tel. 06 201 866 87 of
Willy de Jong tel. 06 133 69 869 of
per e-mail naar workshops@expressiegroepderuif.nl
Bankrek. NL75 RABO 0114 180 121
t.n.v. Expressiegroep de Ruif
Inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld!