Workshop Mergelkappen

door Ton Coops

Vanuit een brok mergel, naar eigen ontwerp, een leuk beeldje maken. En dat in betrekkelijk korte tijd. Inclusief mergel en gereedschap:
Inclusief mergel en gereedschap

Kosten € 35,- per persoon
Dinsdag 7 april , 10.00 uur tot 16.00 uur
minimaal 4 personen, maximaal 10 personen

Inschrijven bij John Willems tel. 06 201 866 87 of
Willy de Jong tel. 06 133 69 869 of
per e-mail naar workshops@expressiegroepderuif.nl
Bankrek. NL75 RABO 0114 180 121
t.n.v. Expressiegroep de Ruif
Inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld!