Workshop Haiku

door Anton de Joode

Aan de hand van de geschiedenis van de haiku en veel voorbeelden, krijgt u een voldoende beeld van dit drieregelig gedichtje van Japanse komaf. Natuurlijk gaan we ook zelf proberen één of meer haiku’s te schrijven. Voor wat u daarbij nodig hebt wordt gezorgd.

Kosten € 15,- per persoon
Zondag 26 april, 10.00 – 13.00 uur
minimaal 5 personen, maximaal 8 personen

Inschrijven bij John Willems tel. 06 201 866 87 of
Willy de Jong tel. 06 133 69 869 of
per e-mail naar workshops@expressiegroepderuif.nl
Bankrek. NL75 RABO 0114 180 121
t.n.v. Expressiegroep de Ruif
Inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld!