Workshop De drie D’s. 3 D Dingen

door Ivon Drummen

Het doel van deze workshop is u bewuster maken van de schoonheid van de derde dimensie, van de ruimte en die vervolgens zichtbaar en voelbaar maken. Gewerkt wordt met karton/tetrapak, waar van alles mee mogelijk is. We gaan van 2D-materiaal een 3D-object te maken. Maak de 3D-ontwerper in jezelf wakker.

Kosten voor de deelnemers € 25,- per persoon
Woensdag 15 april, ochtend van 13.30 tot 16.00 uur
minimaal 8 personen, maximaal 14 personen

Inschrijven bij John Willems tel. 06 201 866 87 of
Willy de Jong tel. 06 133 69 869 of
per e-mail naar workshops@expressiegroepderuif.nl l
Bankrek. NL75 RABO 0114 180 121
t.n.v. Expressiegroep de Ruif
Inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld!