Workshop Collagrafie

door Nelly van Bekkum

Collagrafie is een grafische techniek, een vorm van ‘hoogdruk’, om gevarieerde unieke afdrukken te maken zonder veel ingewikkelde materialen en gereedschappen. Met behulp van inktroller en drukpers wordt een steeds weer verrassend resultaat verkregen. Wat u mee moet nemen is een hobbymes en een schaar, om materiaal te knippen en te snijden.

Kosten € 20,- per persoon
Maandag 6 april, van 14.00 – 16.00 uur
maximaal 10 personen

Inschrijven bij John Willems tel. 06 201 866 87 of
Willy de Jong tel. 06 133 69 869 of
per e-mail naar workshops@expressiegroepderuif.nl
Bankrek. NL75 RABO 0114 180 121
t.n.v. Expressiegroep de Ruif
Inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld!