Mentor-uren

Hoeveel mentor-uren per groep?

Er is een relatie tussen het aantal ingeschreven Ruifleden per werkvorm en de mogelijkheden om een mentor te betalen. Bij elf leden kunnen we een maximum aantal dagdelen (een ochtend, een middag, of een avond) aanbieden. Als een groep minder leden telt, is het aantal dagdelen navenant kleiner om financieel niet in de rode cijfers te belanden. Uiteraard proberen we het maximum eruit te halen voor leden en mentoren.

Dit laat zich als volgt uitsplitsen:

Schema groepsgrootte en dagdelen mentoren Opmerking
Bij 11 leden of meer 2 x 9 keer mentorbegeleiding; resp. voor en na Kerst Maximum 15 leden
Bij 10 leden 2 x 8 keer Data in overleg tussen groep en mentor. Atelier tussentijds beschikbaar.
Bij 9 leden 1 x 8 keer en 1 x 7 keer
Bij 8 leden 2 x 7 keer
Bij 7 leden of minder Geen mentor Atelier beschikbaar

Het meetpunt is 15 september van het lopende jaar. Omdat het gedrukte Ruifvoer eerder ter perse moet, wordt de hierin opgenomen ledenlijst samengesteld op basis van de beschikbare informatie. Zij kan afwijken van de werkelijke groepsgrootte bij aanvang van het seizoen door late aanmeldingen en afmeldingen.

Voor de goede orde: de ateliers zijn het hele jaar door beschikbaar tijdens de uren van de gekozen werkvorm; ook wanneer er geen mentor bij is!

Het bestuur.

Download