Glas en lood lezing

door Felix Wijns

Geschiedenis, toepassingen, technieken en een demonstratie van het in elkaar zetten van een glas-in-lood raam + afwerking. Ook op eventuele vragen zal worden ingegaan.

Kosten € 15,- per persoon
Maandag 20 april, 13.30 – 16.00u
minimaal 6 personen

Inschrijven bij John Willems tel. 06 201 866 87 of
Willy de Jong tel. 06 133 69 869 of
per e-mail naar workshops@expressiegroepderuif.nl
Bankrek. NL75 RABO 0114 180 121
t.n.v. Expressiegroep de Ruif
Inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld!