Contact + aanmelden

Contactgegevens

Adres ateliers: De Ruif, Joannes Riviusstraat 4, 6181 BT Elsloo
Telefoon ateliers: 046-4370763, telefonisch alleen te bereiken tijdens atelieruren
Adres secretariaat: Steinerbos 4, 6171 AL Stein

Telefoon secretariaat: 046-4337564
Telefoon penningmeester: 046-4377706

E-mail: info@expressiegroepderuif.nl
Informatie over lidmaatschap

Piet op den Camp: 046-4337564
Gerrit Dam: 046-4377706

Aanmeldingsformulier 2016-2017

Het lidmaatschap voor het seizoen 1okt 2018 – 30 sept 2019 bedraagt voor keramisten €220,- en voor de overige disciplines €210,-
Een tweede gezinslid betaalt €160,- en wie in een tweede discipline wil werken betaalt hiervoor €150,- extra

Download hier het aanmeldingsformulier
met onze privacyverklaring( PDF-document ).
Print het formulier en vul het in.
Het machtigingsformulier voor het betalen van de contributie wordt u toegestuurd door het secretariaat.

Formulier + machtigingskaart tijdig inleveren het Secretariaat;
Steinerbos 4, 6171 AL Stein,
telefoon 046-4337564

Het lidmaatschap geldt voor een heel seizoen.

Lees ook de regels voor tussentijdse aan- en afmeldingen

Een proefmaandje in De Ruif?

Misschien is er iemand in je familie of vriendenkring die eens wil zien wat het werken in de ateliers van De Ruif inhoudt. Soms is er vraag naar, vandaar dat we deze mogelijkheid graag introduceren.
Voor hen is voortaan de gelegenheid om een maandje op proef te komen kijken, mits er ruimte is in de groep.

Altijd vooraf (laten) informeren bij de secretaris Piet Op den Camp of er plek is!

Aanmelden gebeurt bij hem. Bovendien stelt hij de groep / mentor op de hoogte als iemand komt aanschuiven.

De kosten bedragen € 22,50 voor een maand. Dit bedrag wordt op de contributie in mindering gebracht als je hierna lid wordt. Bij de definitieve inschrijving wordt eenmalig een inschrijfgeld van € 10 berekend.