Belangrijke mededeling Ruif-tentoonstelling ‘Mijn Kunst’

RuifflitsIn verband met de organisatie van de expositie graag jullie aandacht voor het volgende:

Alle werken s.v.p. brengen op woensdagochtend 25 maart van 09.30 tot 11.30 uur in de Hoaf van Heden, Havenstraat 24, Stein.
Dus niet in De Ruif! Werk dat later wordt ingeleverd kan mogelijk niet worden geëxposeerd.

Alle werken voorzien van:

  1. Naam, titel, verkoopprijs (of: ‘niet te koop’). NB: denk aan de 10% verkoopcommissie voor De Ruif.
  2. Deugdelijke lijst (indien van toepassing), ophanghaak/systeem, en/of sokkel (indien van toepassing). Een slechte lijst of bevestigingsmateriaal kan je werk beschadigen.

Het gaat heel goed met de productie van werken! (Straks moeten we nog gaan kiezen )
De mentoren Nelly van Bekkum en Marie Krell helpen met inrichten, wat zeer op prijs wordt gesteld.

Het werk s.v.p. ophalen op zondag namiddag 5 april van 17.00 tot 18.00 uur in de Hoaf van Heden, na afloop van de tentoonstelling (dus niet in De Ruif).
Als je verhinderd bent, s.v.p. iemand anders vragen…

Alvast hartelijk dank,
de tentoonstellingscommissie:
Peter Grimm, Willy de Jong, Ger Lemmens, Nel van Rooij, Sander Schoutrop.