Home

Expressiegroep De Ruif is een vereniging van en voor creatieve mensen. Zij is opgericht op

27 mei 1970 door Ruud Stegen, Frank van Helfteren en Cor van den Akker.

rogDe Ruif biedt mensen van 16 tot 99 jaar de mogelijkheid hun creatieve eigenschappen te ontwikkelen onder leiding van een mentor gedurende het winterseizoen; de rest van het jaar kunnen de verschillende groepen zelfstandig doorwerken.

Daarnaast worden er workshops gegeven op het gebied van de beeldende kunsten, vinden er regelmatig exposities plaats en wordt er veel over kunst met een kleine en grote K gesproken op thema-avonden.

Elk jaar vindt er een georganiseerde excursie plaats naar een actuele kunsttentoonstelling of een meerdaagse excursie naar kunststeden.

Lid worden?

 


Expressiegroep de Ruif doet mee aan het Volontario programma van de gemeente Stein. Dit betekent dat vrijwilligers "punten" kunnen verdienen die later in goederen en/of diensten kunnen worden uitbetaald. Klik op het logo voor meer informatie.